Günümüzde şirketler ya da belirli kurumlar özel güvenlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Özel güvenlik genel tanıma bakıldığında, genel kolluk tabiri ile anılan kurumların sorumluluğu altında olan ve özel güvenlik komisyonunun kendisine tanıdığı kapsamda suç önleme faaliyeti ve kişileri üstün bir şekilde korumak üzerine olan bir sistem olarak belirtilmektedir. Şirketlerin, kurumların ya da şahsi olarak kişilerin bu hizmeti belirli kapsamlarda alma nedenleri bulunabilir. Özellikle bazı konumlarda özel güvenlik hizmeti almak sizler için en doğru kavram olacaktır.

Kurumlar ya da şirketler bazı projelerde kendi kapsamları dâhilinde güvenlik hizmetini sağlamaya çalışmaktadır. Bu durum genel olarak kendi içlerinde yapılan bir durumdur. Ancak bu durum genel itibari ile büyük bir dezavantajdır. Özel bir eğitim almış kişiler tarafından sizler için oluşturulacak özel güvenlik kapsamı ile konut projeleri ya da diğer projeler oldukça iyi bir şekilde korunacaktır. Bu nedenle sizlere Force özel güvenlik olarak sunduğumuz hizmette özel olarak eğitim almış profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmaktayız. Bu kapsamda neden özel güvenlik hizmeti almalısınız? Özel güvenlik hizmetinin avantajları nelerdir? Bunların bilinmesi oldukça önemlidir.

Neden Bu Hizmeti Almalısınız?

Özel güvenlik hizmeti profesyonel kişilerce yapıldığında sizler ve projeleriniz için önemli bir avantajdır. Bu hizmet kapsamında sizlere özel hazırlanan prosedürler ile tüm ekip özel olarak çalışmakta ve özel güvenlik kapsamında yer alan tüm gerekçeler yerine getirilmektedir. Bu noktada Force Özel güvenlik olarak sunduğumuz hizmette tamamen eğitimi üst noktalarda olan ve profesyonel bir ekiple çalışmaktayız. Peki, neden özel güvenlik hizmeti almalıyız?

 • Bir özel güvenlik hizmeti ile çalışmakla birlikte insan kaynakları departmanı kapsamında temini ve yönetilmesi zor olan ve aynı zamanda kapsam bakımından İç İşleri Bakanlığı’ndan sertifika alınması zorunluluğu olan profesyonel bir ekiple çalışılması büyük bir avantaj olacaktır. İşveren kişiler, şirketler özel güvenlik hizmeti olarak zor ve cezai müeyyidelerini içermekte olan bir iş ile uğraşmak durumunda kalmamaktadır. Bu işlemlere bakıldığında;
 • Her personele özel dosya tutmak,
  • Personellerin giriş çıkışlarını SGK, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü gibi birimlere bildirmek,
  • Yeni işe başlayacak kişilerin bu pozisyona uygun olup olmadığını belirlemek,

Gibi işlemler sizler tarafından değil biz, Force Özel Güvenlik hizmeti şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle zor ve ekstra işlem gerektiren işlerle sizlerin uğraşmak zorunda kalmamaktasınız.

 • Özel Güvenlik görevlileri belirli kanunlar kapsamında korunmaktadır. Aynı zamanda bu kanunlarda Özel Güvenlik görevlilerinin belirtilen kanun dolayısıyla greve ya da herhangi bir faaliyetsel eyleme katılma durumları yoktur. Görevleri kapsamında bulundukları pozisyon dolayısıyla şirketleri korumak ve zor durumda bırakmamak durumundadırlar. Bu nedenle özel güvenlik hizmeti ayrı bir sistemdir.
 • İşverenler kendi bünyelerinde çalıştırmakta olan personelin bir kısım masraflarını vergiden düşmekteyken, Force Özel Güvenlik hizmeti alan şirketler çalışma sonucu elde edilmekte olan işlemlerin tamamını vergi konusu yapabilirler. Bu kapsamda katma değer verdisi ve gelir vergisi içerisinden devlete ödenecek olan vergiden düşürülmektedir. Neden özel güvenlik hizmeti almalıyım sorusunda bu durum oldukça büyük bir vergisel avantaj sağlar.
 • Özel güvenlik hizmetlerinde alınan eğitimler ve profesyonellik kapsamında Force Özel Güvenlik bünyesinde çalışmakta olan ekibimizde hastalık, izin, işten ayrılmak gibi kaynak durumunun sürekliliğini tehdit eden durumlar ile mücadele ederek, beklenmedik durumlara önlem almak ile Özel Güvenlik Şirketinin yöneteceği bir durumdur. Bu kapsamda izin, hastalık gibi durumlarda kaynak sürekliliğini şirketler riske girmeden başka bir personel görevlendirerek hizmet devamlılığı sağlar. Şirketler bu noktada asla kaynak kesintisi yaşamaz.
 • Özel güvenlik şirketleri için düzenlenen çalışma ve nöbet çizelgesi ile birlikte tutanak hazırlama, acil durum protokolü, rapor hazırlama, risk yönetimi ve risk analizi kapsamında şirketlere herhangi bir yük bırakmadan özel güvenlik şirketi tarafından hazırlanır ve sunulur. Aynı zamanda bu hizmetlerin Özel Güvenlik Şirketi tarafından yapılması da şirketlere karşı hata riskini en aza indirir.
 • Özel Güvenlik kapsamında belirlenen kurallar ve kanunlar bulunmaktadır. Şirketler, kanunlar kapsamında her durumu takip etmemekte ve her durumu belirleyememektedirler. Kanunlar kapsamında Force Özel Güvenlik şirketi tarafından ekibimiz kapsamında ciddi idari ve adli cezaları içeren kanunlara karşı sorumluluğu ele alarak şirketleri bu konum ile uğraştırmamaktadırlar.
 •  Özel Güvenlik sistemleri olarak ülke içerisinde oluşabilecek Olağanüstü Hal durumlarında şirketler kendi taraflarından belirli kapsamları koruyamamaktadırlar. Eğitimli ve profesyonel kişilerce bu kapsamda koruma ve denetimlerinin daha sıkı şekilde yapılmaktadır. Özel güvenlik sistemleri olarak yasa gereği de koruma ve denetimlerin sık bir şekilde yapılması ön görülerek sizlere ve şirketlere herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir.

Özel güvenlik kapsamında bizler, Force Güvenlik Şirketi olarak koruma ve denetim yasalarına göre özenli ve denetimli bir şekilde yapılmaktadır. Sizlere sunduğumuz hizmetlerde tamamen sizlere özel prosedürler ve kanunlara uygun işlemler ile koruma görevlerini yapmaktayız. Ekibimiz ve diğer hizmetlerimiz kapsamında tamamen profesyonel hizmetimiz ile çalışmaktayız. Şirketleri büyük bir yük altından kurtararak genel tüm işlemleri bizler yapmakta ve özel güvenlik hizmeti almanızı sağlamaktayız. Bu durumlar özel güvenlik hizmetlerinin avantajlarıdır. Bu nedenle özel bir ekip ve profesyonel bir iş ile daima şirketleriniz üstün bir koruma da olacaktır.

Leave a comment